JUDr. Tomáš LINHART
Advokát, Rechtsanwalt, Attorney
Neděle 25. říjen 2020 11:39

JUDr. Tomáš Linhart poskytuje ve spolupráci s ostatními specializovanými advokáty následující právní služby:

Obchodní právo


 • právní poradenství v oblasti obchodněprávních vztahů
 • vypracování obchodních smluv
 • právní zastupování před civilními, rozhodčími soudy a správními orgány
 • právní poradenství ve věcech obchodních společností, družstev a SVJ
 • vymáhání pohledávek z obchodněprávních vztahů
 • právní poradenství a zastupování v exekučním a insolvenčním řízení

 

Občanské právo


 • právní zastupování v řízení před civilními soudy
 • vymáhání pohledávek z občanskoprávních vztahů
 • komplexní právní poradenství v oblasti nemovitostí
 • vypracování smluv o převodech nemovitostí, nájemních a zástavních smluv
 • právní poradenství v oblasti právních vztahů z nájmů a podnájmů nebytových prostor

 

Pracovní právo


 • právní poradenství v oblasti pracovněprávních vztahů
 • sepisování pracovněprávních dokumentů
 • právní zastupování v pracovněprávních sporech

 

Trestní právo


 • právní poradenství v oblasti trestního práva se zaměřením na hospodářské trestné činy
 • obhajoba klientů v trestním řízení

 

| Verze pro tiskárnu