JUDr. Tomáš LINHART
Advokát, Rechtsanwalt, Attorney
Čtvrtek 30. březen 2023 16:14

GDPR

Advokát se jakožto správce osobních údajů, které mu budou/byly na základě smlouvy o poskytování právních služeb klienty poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. 

Více informací v této věci najdete zde.


 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi advokátem a klientem (spotřebitelem) je Česká advokátní komora (více informací v této věci naleznete na www.cak.cz).


 

| Verze pro tiskárnu