JUDr. Tomáš LINHART
Advokát, Rechtsanwalt, Attorney
Pátek 21. červen 2024 23:20

Publikační a přednášková činnost

 • Zajištění závazků převodem vlastnického práva a globální cese jako prostředky zajištění úvěru v České republice, Právní rozhledy, 1993
 • Obrana vůči zneužití informací pocházejících z pracovního poměru, Právní rozhledy, 1993
 • Úvod k obchodnímu zákoníku, C.H. Beck 1994 (Co-Autor
 • Přednáška „Einführung in tschechisches Arbeitsrecht“, Arbeitsgemeinschaft Fach-anwälte für Arbeitsrecht, Praha 1997
 • Einführung in tschechisches Arbeitsrecht– AE – Arbeitsrechtliche Entscheidungen, Deutschland, 1999
 • Arbeitsrecht in Tschechien / Arbeitsrecht in Europa, Verlag Dr. Otto Schmitt, Köln, 2003 (Co-Autor)
 • Právní aspekty pronájmu pracovní síly, Ekonom, Praha, 2005
 • Jak se dnes pronajímají pracovníci - Bulletin Institutu svazu účetních 02/2006
 • Daňové trestní právo v ČR - Bulletin Institutu svazu účetních, 03/2006
 • Trestní právo v účetnictví – Bulletin Institutu svazu účetních, 10/2006
 • Arbeitsrecht in Tschechien / Arbeitsrecht in Europa, Verlag Dr. Otto Schmid, Köln, 2007 (Co-Autor)
 • Nejpodstatnější změny v pracovním právu podle nového zákoníku práce - Bulletin Institutu svazu účetních, 01/2007
 • Přehled obchodně a pracovněprávní úpravy odpovědnosti za porušení účetních a daňových povinností - Bulletin Institutu svazu účetních, 02/2007
 • Přednáška – „Přehled systému sociálního pojištění v České republice“ v rámci semináře „Žhavé téma sociálního pojištění německých vyslaných pracovníků“, Česko-německá obchodní a průmyslová komora ve spolupráci s Vorlíčková & Leitner, Vídeň 03/2007
 • Přednáška „Trestné činy podle § 125 a § 148 trestního zákona“ - Konference „Trestní aspekty daňových a účetních deliktů“, Brno 05/2007
 • Přednáška „Trestní odpovědnost za daňové delikty“ – Institut svazu účetních, Praha 11/2007
 • Výhody a nevýhody rozhodčího řízení - Bulletin Institutu svazu účetních, 01/2009
 • Datové schránky a jejich význam pro podnikatele - Bulletin Institutu certifikace účetních, 04/2009
 • Nový trestní zákoník a prolomení povinnosti mlčenlivosti daňových poradců - Bulletin Institutu certifikace účetních, 01/2010
 • Arbeitsrecht in Tschechien / Arbeitsrecht in Europa, Verlag Dr. Otto Schmid, Köln, 2011 (Co-Autor)
 • 1993-2011 pravidelné příspěvky z oblasti judikatury německých soudů v rubrice “Soudy cizích států” odborného časopisu „Právní rozhledy“

 

| Verze pro tiskárnu