JUDr. Tomáš LINHART
Advokát, Rechtsanwalt, Attorney
Neděle 21. červenec 2024 09:38
photo

JUDr. Tomáš Linhart je činný jako advokát více než 30 let a jeho advokátní kancelář se dlouhodobě specializuje na poskytování právních služeb v oblasti obchodního, občanského, pracovního, insolvenčního a trestního práva a vymáhání pohledávek. V letech 1991-2008 byl JUDr. Tomáš Linhart činný jako advokát-partner v pražské pobočce advokátní kanceláře Gleiss Lutz (jedné z největších německých advokátních kanceláří). V letech 2008-2010 působil jako advokát-partner v pražské pobočce advokátní kanceláře Schönherr (přední rakouská advokátní kancelář). Kromě právního poradenství v oblasti českého práva poskytuje JUDr. Tomáš Linhart i zprostředkování právní pomoci v německém či rakouském právu (prostřednictvím klientem zvoleného německého či rakouského advokáta). Úplný přehled advokátní činnosti kanceláře JUDr. Tomáše Linharta naleznete v sekci Právní služby.

JUDr. Tomáš Linhart je dlouhodobým aktivním rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky pro vnitrostátní i mezinárodní spory.

JUDr. Tomáš Linhart je dále mezinárodním rozhodcem u Vídeňského mezinárodního rozhodčího centra (VIAC – Vienna International Arbitral Centre).

JUDr. Tomáš Linhart, který je osobně znám Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze jako německy mluvící advokát, je uveden v seznamu německy mluvících advokátů, který se nachází na webových stránkách Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze, a to se specializací zejména na občanské, trestní a pracovní právo.

JUDr. Tomáš Linhart je soudním tlumočníkem německého jazyka. Tuzemským a zahraničním klientům poskytuje právní poradenství jak v německém, tak i v anglickém jazyce.

Další dlouhodobá odborná právnická činnost JUDr. Tomáše Linharta:

- od r. 1993 je členem redakční rady právnického časopisu "Právní rozhledy", nakladatelství C.H. Beck, a pravidelně publikuje v odborné právnické literatuře (viz sekce "Publikační a přednášková činnost");

- dlouhodobá lektorská činnost – přednášky v oblasti obchodního a občanského práva na Vysoké škole SVŠE Praha, pravidelná školení v oblasti obchodního a daňově trestního práva (semináře a přednášky pro české auditory, daňové poradce a účetní).

JUDr. Tomáš Linhart spolupracuje v rámci své kanceláře s týmem dalších specializovaných advokátů, a to JUDr. Anetou Linhartovou, JUDr. Monikou Linhartovou, JUDr. Taťánou Kafkovou a Mgr. MUDr. Igorem Piňosem CSc. Tito se zaměřují zejména na oblast rodinného, občanského a trestního práva, na exekuční řízení a náhradu škody.